Disclaimer

design P. Hagenaar
Nederlandse Kampioenschappen Bonaken
Dorpsstraat 30 . 2451AR Leimuiden
tel: 0172 508188

Disclaimer

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met De Nederlandse Kampioenschappen Bonaken. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de De Nederlandse Kampioenschappen Bonaken.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten

 Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van De Nederlandse Kampioenschappen Bonaken op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.


De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij Partycentrum Keijzer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting Bonaken Nederland niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.