Spelregels van het Bonaken

design P. Hagenaar
Nederlandse Kampioenschappen Bonaken
Dorpsstraat 30 . 2451AR Leimuiden
tel: 0172 508188

Spelregels van het Bonaken

Basisregels

 • Altijd delen met de klok mee.
 • Bij begin van een nieuw spel deelt degene die de hoogste kaart van het stok trekt.
 • Degene die heeft gespeeld, deelt voor de volgende gift. Bij meerdere mis?re-spelers deelt degene die als eerste ging.
 • In het geval er iemand uitgaat dan deelt die de kaarten voor de volgende gift. Bij meerdere misére-spelers die tegelijk uitgaan, deelt degene die als eerste misére bood.
 • Delen gaat steeds per 3 kaarten: ieder 3 kaarten, vervolgens de 2 open en 1 blinde kaart en daarna ieder weer 3 kaarten. Of ieder 3, ieder weer 3 en tot slot de 2 open en 1 blinde kaart.
 • Bij verkeerd delen wordt er opnieuw gedeeld.
 • Er wordt net zo lang gespeeld tot iedereen er uit is of er in zit.
 • Op het moment dat je gaat, speelt de rest tegen degene die 'gaat' of degenen die 'gaan'.
 • Niet praten achter de kaarten, niet je eigen kaarten verraden.
 • Liggen is liggen. Als een kaart gegooid is, kun je hem niet meer terug nemen.
 • Bijlopen moet, introeven mag te allen tijde (dan hoeft dus niet bijgelopen te worden), troefboer mag altijd worden verzaakt.
 • Als troef gevraagd wordt, hoef je niet (zoals bij klaverjassen) verplicht over te troeven.
 • Vals roemen: roem melden is enkel toegestaan als men de roem ook daadwerkelijk kan rapen door middel van reeds aanwezige kaarten in de hand, met toevoeging van een open kaart en een blinde kaart. Als voorbeeld : heb je twee boeren in je hand, ligt er een boer open op tafel en is er een blinde kaart, mag je tweehonderd roem bieden. Raap je de roem niet, verlies je dat spel. Roem je vals, met andere woorden, je had de roem niet kunnen rapen : direct erin en dus NUL punten.
 • Wanneer je roem meld op basis van de blinde kaart en je raapt geen roem dan moet je bewijzen dat je wel degelijk roem kon rapen, bij het wegmoffelen van de kaarten gaat de voorgaande regel in werking.
 • Onder je roem bieden: als je bijvoorbeeld 75 punten speelt, terwijl je 100 roem in je handen hebt, mag je niet die melden. Uiteraard wel een deel van je roem, bijv. 40 of 50 pnt. Je moet ook altijd meer bieden, dan de roem die je in handen hebt. Heb je 200 roem in handen (4 boeren), biedt je meer dan 200 punten (bijv. 205 of 220), heb je 100 roem in je handen, biedt je minimaal 105 punten!
 • Vergeet je te roemen, dan telt de roem niet.
 • 'Stuk' melden mag direct bij aanvang van het spel. 'Stuk' mag ook gemeld worden bij het spelen van de eerste kaart ervan (heer of vrouw).
 • Als je gaat, mag je de open en de blinde kaarten aan je eigen kaarten toevoegen en daaruit de beste combinatie kiezen. Belangrijk is dat je behaalt wat je geboden hebt. De hoeveelheid kaarten die je geraapt hebt, moet je ook weer uitleggen. Besef goed dat de punten van deze uitgelegde kaarten voor de tegenpartij zijn.
 • Te veel of te weinig kaarten uitleggen betekent dat je het spel verliest.
 • Gedane slagen worden omgekeerd weggelegd en mogen niet meer worden bekeken.
 • Alleen een misére kan door meerdere mensen tegelijkertijd worden geboden/gespeeld.
 • Bij misére geeft de speler die als eerste gaat de uitgelegde kaarten door aan de volgende speler die meegaat. Die kan uit de kaarten weer de beste combinatie kiezen.
 • 'Vuil opkomen' hoeft niet gemeld te worden.
 • Bij 7 spelers is de eerste gift een misére; iedere speler is verplicht om mee te gaan.
 • Bij meerdere misére-spelers moet de gift volledig worden uitgespeeld.
 • Bieden vanaf 25 punten. Ieder bod steeds afronden op een vijftal.
 • Misére gaat boven 100 punten en is minder dan 105 punten.
 • Speel je alleen een misére, dan is het verplicht om troef te maken.
 • Bij 'alleen misére' moet troef gemeld zijn vóór dat de tweede speler zijn kaart heeft bijgegooid. Later melden betekent verlies van de gift.
 • Na introeven door een speler mag een volgende speler niet ondertroeven. Dan moet dus de gevraagde kleur worden bijgelopen of, als die niet meer beschikbaar is, een andere kleur.
 • Troefboer mag tot de laatste slag worden verzaakt, ook als troef gespeeld wordt.
 • Zwabber gaat boven 125 punten en is minder dan 130 punten.
 • Een bonaak kan alleen overtroffen worden door een bonaak met roem.
 • Overroemen mag, dat wil zeggen als iemand een bonaak 20 biedt, mag je daar overheen roemen met bonaak 40.!
 • Je mag niet direct een bonaak met roem bieden.
 • Bij het bieden kan een vijfkaart (100 roem) overtroffen worden door een zeskaart (ook 100 roem).
 • Bij meerdere spelers met een zeskaart heeft de speler die de zeskaart als eerste bij zijn roem meldt het hoogste bod.
 • Bij verzaken: verzaakt de speler die speelt, dan verliest hij zijn spel. Verzaakt een andere speler dan wint hij zijn spel.

finale reglement:

Er wordt finale gespeeld met de 4 hoogst geeindigden, dat wordt bepaald op het aantal behaalde wedstrijdpunten.
Indien er spelers gelijk eindigen in punten, dan wordt gekeken naar het ?doelsaldo?.
Eerst is bepalend, wie heeft de meeste keer 10 punten, als dat ook gelijk is, dan wie de meeste keer 8 punten heeft gehaald, is dat ook gelijk, wie de meeste keer 4 punten heeft gehaald, is dat gelijk, wie de meeste keren 1 punt heeft gehaald. Als ook dat gelijk is, wordt er tussen deze 2 personen een barrage gespeeld van 1 pot bonaken, Degene die eruit gaat, plaatst zich voor de finale. Er wordt uitsluitend met 4 spelers de finale gespeeld.
 
In de finale worden 2 potten bonaken gespeeld, conform de voorronden. Degene die na 2 speelronden de meeste punten heeft, wordt eerste en dus nederlands kampioen.
Zo worden ook de nummers 2, 3 en 4 bepaald. Mochten er twee spelers gelijk aantal punten halen, dan wordt ook hier gekeken naar doelsaldo. Is dat gelijk, wordt ook hier de barrage gespeeld van 1 potje bonaken.
Pagina  (4/4)  1  2  3  4